Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení rodiče, 

vítáme vás v novém školním roce 2018/2019,ve kterém probíhá výchovně-vzdělávací činnost školní družiny ve 4 odděleních s celkovým počtem 90 přihlášených žáků.

 

 

Školní družina – oblíbená část školního dne

 Školní družina není pokračováním školního vyučování, ale zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Jejím hlavním posláním je zajímavé využití volného času, dostatečného odpočinku a relaxace žáků, či zajištění tvůrčích činností zaměřených nejen na rozvoj jejich manuální zručnosti, ale také na rozvoj estetického cítění. Nedílnou součástí je pohyb dětí, podle možností nejčastěji venku na čerstvém vzduchu a k tomu využíváme nové hřiště na školní zahradě, hřiště před školní jídelnou, sportovní hřiště, různě zaměřené vycházky po okolí. V aktivitách nacházejí své místo i činnosti zaměřené na podporu sociálního cítění. Aktivity pořádané ŠD pomáhají uspokojovat a rozvíjet  kulturní potřeby i rozmanité zájmy dětí.

 

V tomto školním roce jsou žáci školní družiny rozděleni do těchto oddělení:

1. oddělení - žáci 1.tř, učebna tř. 1. tř., vychovatelka Lenka Purašová.

2. ddělení - žáci 2. A + žáci 2.B tř., učebna tř. 2. B., vychovatelka Jana Navrátilová

3. oddělení - žáci 3. tř. +  žáci 2.B tř., učebna 3. tř., vychovatelka Ivana Ratkovská, odvody na oběd D. Lukáčová

4. oddělení - žáci 4.a 5. tř. - učebna 5. tř.,              vychovatelka - Eva Kulmanová

 

 

Všechna oddělení pracují podle svého měsíčního plánu.

.                                                                                            

Vychovatelky  pravidelně nabízí dětem školní družiny zajímavé akce, soutěže, výlety a projekty, které jsou zveřejňovány na našich webových stránkách.

 

Ve fotoalbu naleznete fotografie ze společných činností a akcí naší školní družiny organizované v tomto školním roce.